Forretningsbetingelser NSAB2015

"Medlem af Nordisk Speditørforbund" 

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

For fuld NSAB2015 klik her.

Reklamationer
I tilfælde af skade eller manko bedes De omgående advisere Modul Transport samt Deres evt. transportforsikring.
Transportforsikring
Transportforsikring formidles gerne til konkurrencedygtige priser, men kun efter særskilt aftale.
Tilbud
Raterne gælder ikke for temperaturregulerede transporter, samt transport af højtbeskattede varer og farligt gods, medmindre det specifikt er anført i vort tilbud. Såfremt tilbuddet ikke er accepteret 30 dage fra dato, vil det herefter bortfalde. Samtlige rater og priser er excl. moms.
Beregningsgrundlag
Med mindre andet er anført i tilbuddet vil vægt/volumen-forholdet blive beregnet som følger, ud fra det som giver størst beregningsgrundlag. Bilfragt: 1 cbm = 333 kg eller 1 ldm = 1850 kg. Søfragt: 1 cbm = 1000 kg. Luftfragt: 1 cbm = 167 kg. Terminal: 1 cbm = 333 kg.

 

Prisregulering
Der tages forbehold for udefra kommende omkostningsstigninger udenfor vor kontrol, herunder ændringer i valutakurser, brændstofpriser og afgifter m.v.. Disse omkostninger kan viderefaktureres uden forudgående varsel.
Paller
Alle paller betragtes som en del af emballagen og er derfor en del af handelsaftalen. Som en følge deraf er ethvert pallemellemværende Modul Transport uvedkommende.

Pallebytte kan dog, efter forudgående, skriftlig aftale finde sted imod betaling af et gebyr.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af tilbud/faktura. Såfremt disse betalingsbetingelser har været misligholdt eller kundeforholdet ønskes afviklet, forbeholder Modul Transport sig retten til, uden forudgående varsel at ændre betalingsbetingelserne.
Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr og morarenter 1,5% pr. påbegyndt måned.
I krav på fragt og andre ydelser i henhold til nærværende tilbud, må modregning ikke finde sted.
Valutakurser: Såfremt fragtbeløb ikke er betalt på konossementdato/ankomstdato, hæfter afskiber/modtager for eventuelle kurstab forårsaget ved devaluering/revaluering eller flydende valutakurser med samme effekt.
Vareefterkrav
Vareefterkrav kan tilbydes på visse destinationer, men opkræves kun mod separat skriftlig instruktion (Angivelse i handelsfakturaen anses ikke som tilstrækkelig instruktion.

Cookies

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Back to top