Forældelsesfrister

Såfremt der er indtrådt en skade skal erstatningssagen være afsluttet inden forældelsesfristen. Forældelsesfristerne for erstatningssager i forbindelse med transport, er kortere end de almindelige obligationsretslige forældelsesfrister. Såfremt forældelsesfristen overskrides inden erstatningssagen er løst - eller der er udtaget stævning mod transportøren, kan kravet ikke opretholdes. I nedenstående tabel er en oversigt, over de respektive forældelsesfrister, som er gældende for transportformerne

Transportform Kilde Frist Begyndelsestidspunkt

Søtransport

Søloven §501

1 år

Fra udlevering

Indenrigs vejtransport

Forældelseslov af 1908

5 år

Fra forfaldstid

International vejtransport

CMR-loven §41

1 år

Forsinkelse, tab og beskadigelse:Aflevering
b) Bortkomst: 30 dage efter aftalt leveringsfrist. 60 dage efter godsovertagelse.
c) Andre tilfælde: 3 måneder efter fragtaftalens indgåelse

Banetransport

Baneloven §41

1 år

Delvist tab, transport §41 beskadigelse og forsinkelse: fra udleveringsdagen Fuldstændigt tab: fra 30. dag efter udleveringsfristen

Luftfragt

Luftfartslov §118

2 år

Fra flyets ankomst

Kombineret transport

FIATA FBL art. 17

9 mdr.

Fra aflevering

Spedition

NSAB 2015 §30

1 år

Skade: fra aflevering Andet: fra skaden kan konstateres

 

Cookies

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Back to top