AEO - Authorisered Economic Operator

Hvad er AEO ?   (Autoriseret Økonomisk Operatør)
 
AEO-Certificeringen kan sammenlignes med f.eks. en ISO-certificering. I forbindelse med certificeringen gennemgås virksomhedens processer, procesbeskrivelser m.v. med henblik på at optimere disse inden for toldområdet/sikkerhed og sikring.
 
Der findes 3 typer AEO certificering - og det er SKAT i Danmark, som på vegne af EU godkender virksomhederne.
 
Modul Transport har AEO-F certifikat, som er den komplette certificering.   
 
Toldforenklinger - her er der særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af gældende regler på toldområdet, virksomhedens økonomiske solvens og virksomhedens regnskabs- og logistiksystem.
 
Sikkerhed og sikring - her der særligt fokus på virksomhedens efterlevelse af gældende regler på toldområdet, virksomhedens økonomiske solvens, virksomhedens regnskabs- og logistiksystem og virksomhedens sikkerhed og sikring.
 
Toldforenklinger/Sikkerhed og sikring - her er der fokus på det samme, som nævnt under AEO-certificering- Sikkerhed og sikring. EU kommissionen har udarbejdet AEO-guidelines, hvor man kan læse om hvad de enkelte punkter omfatter.
 
Baggrund for AEO er bl.a. et ønske fra EU om opstramning af sikkerheden i forbindelse med vareførslen ind og ud af EU. 
 
For dig som kunde er fordelen:
EU's AEO-certifikat giver import- og eksportvirksomheder en række fordele i forbindelse med deres vareførsel over landegrænserne. Virksomheder, der er AEO-certificerede, har lettere adgang til toldforenklinger eller til lettelser med hensyn til kontrol af sikkerhed og sikring. 
 
Vil du vide mere, klik her

Cookies

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Back to top