Ordforklaring

Fagudtryk er for det meste ikke klart sprogbrug. Derfor er du altid meget velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos os, som meget gerne hjælper med forklaring.
 
Nedenfor er nogle at de mest almindelige udtryk:
 
Ord LCL/FCL  Forklaring
FCL   Full Container Load - hel container
LCL   Less than Container Load - stykgods
TEU FCL Twenty Foot Equivalent Unit - måleenhed for containere der bruges til afregning. En 20' tilsvarer 1 TEU, En 40' tilsvarer 2 TEU.
F.eks. BAF afregnes pr. TEU således at
en 20'DC afregnes 1 * raten 
en 40'DC afregnes 2 * raten.
BAF FCL/LCL Bunker Adjustment Factor - olietilllæg til dækning af forøgede brændstofpriser, fastsættes af rederierne hver måned på baggrund af oliepriserne. Tillægget afregnes pr. TEU ved FCL forsendelser, og pr. cbm ved LCL forsendelser
CAF FCL/LCL Currency Adjustment Factor - valuttatillæg til dækning af devalueringen af den valuta som hovedfragten afregnes i. Typisk USD. Som BAF fastlægges dette tillæg hver måned af rederierne. Tillægget afregnes som en procentsats af hovedfragten.
PSS FCL/LCL Peak Season Surcharge - tillæg der afregnes pr. container i højsæssonen, og for markedet fra Asien til Europa er dette typisk i perioden august til november. Tillægget afregnes pr. TEU ved FCL forsendelser, og pr. cbm ved LCL forsendelser.
Heavy Surcharge FCL/LCL Tillæg der pålægges særligt tunge 20' containere fra Fjernøsten. Tillægget varierer fra rederi til rederi, og fra afgangshavn til afgangshavn.
Norch China Premium Surcharge FCL/LCL Kapacitetsbetinget tillæg på containere fra udvalgte destinationer i Nordkina til Europa. Tillægget er introduceret på baggrund af manglende kapacitet på de skibe som sejler i loopene Kina - Europa.
Low Sulphur Surcharge LCL/FCL Tillæg der pålægges sendinger som krydser Østersøen. Tillægget er indført som følge, af myndighedskrav om, at skibe der sejler i Østersøen skal bruge brændstof med lavt svovlindhold. Tillægget afregnes pr. TEU ved FCL forsendelser. Typisk indregnes Low Sulphur Surcharge i BAF.
ISPS LCL/FCL Sikkerhedstillæg der er kommet som følge af de skærpede krav til transportører og sikringe af havne. Tillægget afregnes typisk pr. forsendelse.
THC / CSC FCL Terminal Handling Charge - omkostning der dækker løftet af containeren fra skibet og ned på kajen. Afregnes pr. container. Omkostningen er afhængig af containertype samt afgangs/ankomst destination. 
CSC FCL Se THC for FCL sendinger.
THC
LCL
Terminal Handling Charge - omkostning der dækker løftet af containeren fra skibet og ned på kajen, samt omkostninger forbundet med, at tømme containeren. THC afregnes på baggrund af den fragtpligtige vægt. Den fragtpligtige vægt opgøres i 100 KGS. 1 cbm tilsvare 333 kg. Der afregnes således på baggrund af enten volumen eller vægt.
Suez Canal Transit Surcharge (SCTS)
 
Toldkontrol
LCL/FCL
 
 
LCL/FCL
Tillæg indført af rederierne til dækning af øgede omkostninger ved passage igennem Suez Kanalen.
Gebyr der er forbundet med speditørens og rederens kontrol af toldreferencer.
     
Vareafgift FCL Afgift til havnen for håndtering af container. Afgiften varierer fra havn til havn, og afregnes pr. container.
LCL Service Charge LCL Stykgodsomkostning der afregnes for at dække kørslen af containeren fra kajpladsen til den stykgodsterminal, hvor containeren tømmes.
Demurrage LCL Fra en container er meldt klar til udlevering har man typisk 3 dage til, at afhente containeren. Hvis denne tidsfrist overskrides bliver demurrage eller pladsleje afregnet. Demurrage afregnes typisk pr. påbegyndt dag.
Detention FCL
Fra en container er afhentet har man typisk 3 dage til, at indlevere containeren i tom stand igen. Hvis denne tidsfrist overskrides bilver detention eller containerleje afregnet. Detention afregnes typisk pr. påbegyndt dag.
Pakhusleje LCL Fra en stykgodssending er losset fra en container og til den skal være afhentet, har man typisk 3 arbejdsdage. Hvis denne tidsfrist overskrides bliver der afregnet pakhusleje. Pakhusleje afregnes pr. 100 kg pr. dag. Hvis godset fylder mere end 3 cbm pr. ton bliver man afregnet på baggrund af volumen. Typisk omregnes volumen til KG efter formlen: 1 CBM = 333 KGS.

KONTAKT DEN NÆRMESTE AFDELING

Modul Transport Air & Sea

Tel: (+45) 3695 4321
Fax: (+45)4342 6658
E-mail: airsea@modultransport.dk

Tel: (+45) 7572 6800
Fax: (+45) 7572 6658
E-mail: Vejle@modultransport.dk

Cookies

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Back to top