Intrastatindberetninger

Hvad er Intrastat?

Danmarks Statistik har blandt andet til opgave at registrere varebevægelser til opgørelse af den danske handelsbalance. Handelsbalancen bliver brugt af dansk erhvervsliv, regeringen og EU som en måleenhed for Danmarks økonomiske udvikling.

Tidligere blev handelsbalancen opgjort på baggrund af told- og udførselsdokumenter. Med Danmarks indtræden i det indre marked og varernes frie bevægelighed inden for EU bliver varerne ikke længere registreret ved ind- og udpassage af landet.

Derfor indberettes varebevægelser nu til intrastat.

Hvem skal indberette?

Firmaer, der i Danmark modtager varer fra andre EU-lande eller afsender varer til andre EU-lande, er oplysningspligtige. P.t. er firmaer oplysningspligtige når de opfylder mindst én af nedenstående betingelser. Danmarks Statistik informerer om indberetningskravet til virksomheden når grænserne er nået. Efterfølgende har virksomheden indberetningspligt til intrastat. Dette bliver gjort på baggrund af virksomhedens momsregnskab - rubrik A og B

Virksomheder som opfylder en eller begge af nedenstående betingelser har pligt til at indberette intrastat til Danmarks Statistik.

EU import

Virksomheder som importerer for mere end DKK 4,2 million pr. år fra EU lande.

EU eksport

Virksomheder som eksporterer for mere end DKK 5,5 million pr. år til EU lande.

Hvad skal indberettes?

Hovedreglen er at alle virksomheder der opfylder ovenstående krav skal indberette alle varebevægelser til intrastat.

Nogle undtagelser

Nogle eksempler på handler inden for EU der er fritaget fra kravet om intrastat indberetninger er :

Trekantshandel, hvor danske virksomheder køber varer og videresælger disse uden at de passerer den danske grænse.

CD'er med specialudviklet software eller betaling for licenssoftware via Internettet.

Se desuden Danmarks Statistiks bilag 4 til intrastat her.

Hvordan indberetter jeg?

Hvis din virksomhed er pligtig til at indberette intrastat har du forskellige muligheder. Du kan selv indberette eller du kan bede Modul om at indberette intrastat for dig. Som speditører har vi en lang erfaring i toldbehandling og intrastatindberetninger, og du kan bruge formularen her til at kontakte Modul med henblik på at få en pris på dine intrastatindberetninger.

Cookies

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Back to top