FORSIDE    LOGIN    KONTAKT    SITEMAP     ENGLISH
Modul Transport Forside


 
Produkter
Modul Air & Sea
Modul Road
Bike on Board - MC Transport
UK / Irland
Europa VEST
Europa ØST & Rusland
SystemPlus
Express
Danmark
Variable tillæg - bil
Tysk vejskat
Olietillæg
SECA - MARPOL
Valutatillæg
Belgisk vejskat
Bogtransporter
Track and Trace
Flexible Choice
Factory End user Concept
Forsikring
Modul Logistics
Modul Advisory

Belgisk vejskat

Vejafgifter i Belgien gældende fra 1.4.2016
 
Afgiftens størrelse afhænger af antal kørte kilometer, uanset om bilen er lastet eller tom, og vil være gældende uanset om man kører transit gennem Belgien eller kører til eller fra Belgien.
 
Tillægget vil fremgå separat på vore fakturaer og vil blive afregnet pr. 100 kg efter de sædvanlige omregningsfaktorer for kubikmeter, lademeter og pallepladsberegninger.
 
 
Minimum:            DKK            27,00   pr. sending
Stykgods:            DKK            1,75     pr. 100 kg  
Maximum:           DKK            295,00  pr. læs 
 
 

 

Modul Transport A/S
Head Office, Avedøreholmen 46, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 4342 6800, CVR DK-70915928
Branch Office, Stiftsvej 13d, DK-7100  Vejle, Tlf. +45 7572 6800.