FORSIDE    LOGIN    KONTAKT    SITEMAP     ENGLISH
Modul Transport Forside


 
Mød Modul
Vision og værdier
Kontaktdetaljer
Historie
Modul adresser
Job i Modul
Forretningsbetingelser
Ansvarsbegrænsning
Reklamationsfrister
Forældelsesfrister
Betalingsbetingelser
Kontaktformularer
Velgørende Formål
35 år med transport
AEO

Forældelsesfrister

Såfremt der er indtrådt en skade skal erstatningssagen være afsluttet inden forældelsesfristen. Forældelsesfristerne for erstatningssager i forbindelse med transport, er kortere end de almindelige obligationsretslige forældelsesfrister. Såfremt forældelsesfristen overskrides inden erstatningssagen er løst - eller der er udtaget stævning mod transportøren, kan kravet ikke opretholdes. I nedenstående tabel er en oversigt, over de respektive forældelsesfrister, som er gældende for transportformerne

Forældelsesfrister

Transportform

Kilde

Frist

Begyndelsestidspunkt

Søtransport

Søloven §501

1 år

Fra udlevering

Indenrigs vejtransport

Forældelseslov af 1908

5 år

Fra forfaldstid

International vejtransport

CMR-loven §41

1 år

Forsinkelse, tab og beskadigelse:Aflevering

b) Bortkomst: 30 dage efter aftalt leveringsfrist. 60 dage efter godsovertagelse.

c) Andre tilfælde: 3 måneder efter fragtaftalens indgåelse

Banetransport

Baneloven §41

1 år

Delvist tab, transport §41 beskadigelse og forsinkelse: fra udleveringsdagen Fuldstændigt tab: fra 30. dag efter udleveringsfristen

Luftfragt

Luftfartslov §118

2 år

Fra flyets ankomst

Kombineret transport

FIATA FBL art. 17

9 mdr.

Fra aflevering

Spedition

NSAB 2015 §30

1 år

Skade: fra aflevering Andet: fra skaden kan konstateres


 

Modul Transport A/S
Head Office, Avedøreholmen 46, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 4342 6800, CVR DK-70915928
Branch Office, Stiftsvej 13d, DK-7100  Vejle, Tlf. +45 7572 6800.