FORSIDE    LOGIN    KONTAKT    SITEMAP     ENGLISH
Modul Transport Forside


 
Links
Formularer - Filer

Links

På denne side har vi valgt en række links, som vi selv bruger meget. Vi håber, at du også kan få glæde af dem. Vi holder jævnligt øje med, at links'ne er korrekte - men hvis der skulle været et "dødt link" er du altid velkommen til, at kontakte Modul, så retter vi siden.

Forsikring og Jura

 • Forsikringsdækning - Modul anbefaler altid at tegne en transportforsikring på udvidede danske betingelser, eller Institute clauses A. På vores forsikringspartner First Marines hjemmeside kan du læse mere om forsikringsdækning.
 • Incoterms2010 - Incoterms er et "agreed document" som er forfattet af det internationale handelskammer. I internationale handler, bliver en del forpligtigelser i forbindelse med transport, levering og forsikring afklaret ved brug af Incoterms.
 • NSAB2015 - Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser regulerer speditørers erstatningsansvar.
 • Søloven
 • Luftfartsloven
 • CMR-Loven
 • Den danske bekendtgørelse af farligt gods på landevej

Diverse redskaber

 • Omregningsværktøj - Når leverandører oplyser volumen i ounces eller CBF, og vægt i LBS eller stones kan denne side konvertere til metriske mål. 
 • Valutakurser - Euroinvestors hjemmeside med dagskurser, historik og krydskurser samt toldkurser. Et uundværligt værktøj når der handles internationalt. 
 • Engelske handelstermer - Hvad er "Baselkonventionen", hvad betyder "multimodal" - denne side forklarer mange engelske termer.
 • Søfragtsordbog- Hvad er BAF, CAF eller THC?
 • Juridisk ordbog Dansk - Engelsk / Engelsk Dansk et praktisk værktøj for alle.
 • Juridisk ordbog- Dansk
 • Trade finance - Forklaringer fra Dansk Banks hjemmeside om international handel, herunder remburser  

Relevante Organisationer

 • Danske Speditører - Danske Speditører er en del af Dansk Erhverv og er en sammenslutning af speditører i Danmark. Danske speditører er medlem af den internationale sammenslutning af speditører - FIATA.
 • Farligt gods-konsulent - Forsendelse af farligt gods kræver altid dokumentation og ofte rådgivning. Modul benytter DTL som farligt gods-konsulent. 
 • SKAT - Med sammenslutningen af Told og Skat til SKAT varetager SKAT nu toldvæsnets arbejdsopgaver. På hjemmesiden findes bl.a. en række informationer vedrørende indførsel af varer.
 • Erhvervsstyrelsen - har den afgørende kompetence i forbindelse med indførselstilladelser.
 • Virk.dk - opstart af virksomhed samt importør- og ekspotørregistrering.

Track 'n' Trace

 • Søfragt - Pier2Pier- en uafhængig hjemmeside, der giver en række informationer om forskellige rederier, forhold ved søfragt, samt mulighed for, at track 'n' trace på baggrund af de enkelte rederiers funktioner
 • Luftfragt - Trackload- er en uafhængig hjemmeside, der samler luftfragtsselskabernes track and trace funktion. Modul linker direkte til Trackload på vores track and trace side.
 • Sø.- og luftfragt - Redberry - er en track and trace side, som giver muligheder for både sø og luftfragt. Siden er delvist drevet via brugerbetaling.

Variable tillæg


 

Modul Transport A/S
Head Office, Avedøreholmen 46, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 4342 6800, CVR DK-70915928
Branch Office, Stiftsvej 13d, DK-7100  Vejle, Tlf. +45 7572 6800.