FORSIDE    LOGIN    KONTAKT    SITEMAP     ENGLISH
Modul Transport Forside


 
Produkter
Modul Air & Sea
Søfragt
Stykgods - LCL
Full Load - FCL
Order Monitoring
Variable tillæg - søfragt
Ordforklaring
Søfragt og forsikring
Luftfragt - import
Luftfragt - export
Fortoldninger
Bogtransporter
Track and Trace
Forsikring
Flexible Choice
Factory End user Concept
Modul Road
Modul Logistics
Modul Advisory

Søfragt og transportforsikring

Når man handler internationalt og benytter sig af søfragt, er der en række forhold man som importør eller eksportør gør klogt i, at bemærke.
 
Som transportører har rederierne oftes et begrænset ansvar for eventuelle skader, eller tab af gods. Desuden findes der en række regler, som fritager rederierne helt for ansvar. Dette er to gode grunde til, altid at tegne en transportforsikring.
 
Ved søfragt er der yderligt nogle særlige forhold som spiller ind. I de forgangne år har man i nyhederne kunne se brændende og kæntrede containerskibe. Disse containerskibe har været udsat for såkaldt havari grosse. For havari grosse hæfter rederen og ladningsejerne solidarisk, for de samlede skader på gods og transportmateriel, samt for de omkostninger der påløber i forbindelse med at bjærge skibet. For de fleste virksomheder kan sådan en situation få katastrofale følger. En transportforsikring dækker de omkostninger, man som ladningsejer kan blive pligtig at betale.
 
Desuden er der en række forhold, som rederen ikke er ansvarlig for – men som man kan forsikre sig i mod. Herunder er en oversigt over de tre primære transportforsikringstyper, samt hvad de dækker.
 
 
Hvis du ikke har en transportforsikring kan du altid kontakte Modul og få dine forsikringsforhold optimeret.Forsikringsspørgsmål?
Kontakt Modul, sammen med vor partner
First Marine giver vi den optimale forsikringsdækning.
Modul Tel: 4342 6800


 

Modul Transport A/S
Head Office, Avedøreholmen 46, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 4342 6800, CVR DK-70915928
Branch Office, Stiftsvej 13d, DK-7100  Vejle, Tlf. +45 7572 6800.