FORSIDE    LOGIN    KONTAKT    SITEMAP     ENGLISH
Modul Transport Forside


 
Produkter
Modul Air & Sea
Modul Road
Modul Logistics
Modul Advisory
Skat
Importørregistrering
Intrastat
Fakturaerklæring
Fortoldninger
Spørgsmål om told
Forsikring
Transportanalyse
Emballering

Importørregistrering

Som iværksætter er der mange nye forhold at tage stilling til, og med god rådgivning er man nået en lang vej med hensyn til at realisere den gode idé.

I en globaliseret verden hvor den geografiske afstand til leverandører er blevet mindre betydningsfuld, importerer mange iværksættere fra nær og fjern.

Ifølge toldloven skal virksomheder som indfører varer, som ikke er i fri omsætning i EU anmelde sig til registrering som importør ved Erhvervs og Selskabsstyrelsen før de påbegynder import. Det er ikke tilstrækkelig, at virksomheden er momsregistreret.  

Såfremt der ankommer forsendelser af ovennævnte karakter til en varemodtager, der endnu ikke er registreret som importør, kan angivelsen til fri omsætning (fortoldning) ikke antages. Forsendelsen skal forblive ved transportøren (speditøren, kurerselskab, Post Danmark m.fl.) indtil fortoldningen kan gennemføres, dvs. indtil registrering som importør har fundet sted.

Hos Modul Transport har vi konstateret et stigende antal af forsendelser der kommer ind til varemodtagere, der ikke er importørregistreret.

Det at blive importørregistreret er en relativ simpel ting, mens konsekvenserne af ikke at være importørregistreret kan være til stor gene og bl.a. være:

  • modtageren er nødt til, at vente på sine varer indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har importørregistreret virksomheden
  • hvis godset allerede er kommet til Danmark når det bliver kendt at modtageren ikke er importørregistreret risikerer man, at der påløber pakhusleje på ankomstterminalen i Danmark
  • i værste fald skal godset flyttes til et toldlager med yderlige omkostninger til følge. 

Desuden findes der forskellige former for importørregistrering.

  • SKATS sikkerhedsstillelsesordning
  • 5 dages afregning
  • anden sikkerhedsstillelsesordning

Hos Modul Transport anbefaler vi vores kunder at ansøge om Skats sikkerhedsstillelsesordning, som koster 2 promille af toldbeløbet. Til gengæld: 

  • skal told ikke betales kontant før indførsel af varerne.
  • det kræver ikke at man selv er aktiv i forbindelse med hver enkelt fortoldning.
  • Modul Transport A/S kan gennemføre indfortoldningen og få varerne toldfrigivet hurtigere
  • tolden betales på baggrund af de importspecifikationer man som importør modtager fra SKAT.

Erhvervs og Selskabsstyrrelsens blanket for at bilver importørregistreret kan findes her.Hvis du som iværksætter overvejer at importere er du altid velkommen til, at kontakte Modul for råd og vejledining.
Information om SKAT, fortoldninger, udførselsangivelser, importørregistreringer mm. kontakt Modul:
Tel: 3695 4322


 

Modul Transport A/S
Head Office, Avedøreholmen 46, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 4342 6800, CVR DK-70915928
Branch Office, Stiftsvej 13d, DK-7100  Vejle, Tlf. +45 7572 6800.